Behandeling van de ziekte van Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening die zich vaak uit in de vorm van een bewegingsstoornis. Een kleine groep cellen in de hersenen (in de substantia nigra) beschadigt en sterft af. Hierdoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken, en dit chemische stofje hebben we nu net nodig om soepel te kunnen bewegen en controle te houden over onze lichaamsbewegingen. Als gevolg hiervan ervaart men verschillende klachten, waaronder bijvoorbeeld stijve spieren, beven, trillen, evenwichtsproblemen en traag of te weinig bewegen. Maar niet alle klachten vallen zo op, ook klachten zoals trager denken, slecht slapen, stemmingswisselingen en moeite met naar
de wc gaan komen voor.

Parkinson is een progressieve ziekte, dat wil zeggen dan je er steeds meer last van krijgt. Ook is de ziekte chronisch, en tot nu toe dus nog niet te genezen.

Naast de ziekte van Parkinson bestaan er ook nog parkinsonismen. Parkinsonisme is een verzamelnaam voor ziektes die lijken op de ziekte van Parkinson en samen noemen we ze parkinson. Parkinsonismen ontwikkelen zich sneller en deze ziektes zijn nog moeilijker te behandelen dan de ziekte van Parkinson. Zo’n 10 procent van de mensen met parkinson heeft ook een parkinsonisme.

Oorzaak

Over de oorzaak van de ziekte van Parkinson is nog niet veel bekend. Een duidelijke oorzaak is niet aan te wijzen, maar we weten wel wat er plaatsvindt in de hersenen. De ziekte ontstaat doordat dopamine producerende zenuwcellen in de hersenen afsterven, wanneer er meer dan 70% van deze cellen is afgestorven begint men Parkinson symptomen te ervaren. Het is helaas nog niet bekend waarom deze zenuwcellen afsterven.

Er lijkt een verband te zijn tussen een aantal mogelijke oorzaken en het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Wonen of werken in een omgeving waar met zware metalen wordt gewerkt lijkt een duidelijk verband te hebben, en ook werken met of in de buurt van giftige stoffen kan effect hebben. In een aantal gevallen kan de ziekte van Parkinson ook erfelijk zijn, voornamelijk wanneer je de ziekte op jonge leeftijd krijgt.

Symptomen

Parkinsonsymptomen kunnen erg uiteenlopend zijn, dit is afhankelijk van het soort Parkinson dat je hebt. De meest voorkomende symptomen zijn:

 

  • Moeite met bewegen of lopen
  • Tremor (trillen, beven)
  • Verhoogde spierspanning
  • Stijfheid (rigiditeit)
  • Moeite met evenwicht bewaren
  • Moeite met slapen
  • Pijn
  • Last van verstopping
  • Last van duizeligheid of flauwvallen

 

Er zijn een aantal andere problemen die komen kijken bij Parkinson die niet zozeer met beweging te maken hebben. Het kan zo zijn dat je trager gaat denken en minder flexibel wordt. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld lastig om te plannen of je aandacht ergens bij te houden. Daarnaast is het een mogelijkheid dat je last krijgt van een depressie, angst of hallucinaties. Als patiënt kun je van deze meer onzichtbare klachten net zo veel en misschien zelf meer last ervaren.

Behandeling

Als patiënt zijn er een aantal dingen die je zelf al goed kunt oppakken om je te helpen bij Parkinson. Blijven bewegen, een gezond voedingspatroon, voldoende water drinken en een denktraining als kaarten of kruiswoordpuzzels zijn enorm behulpzaam.
De behandeling van Parkinson richt zich vooral op het verminderen van de symptomen. Na je diagnose start je vaak al snel met het nemen van medicijnen om zo je klachten te kunnen verlichten. Deze medicijnen vullen het dopaminetekort aan.

Daarnaast is het voor veel patiënten enorm behulpzaam om aanvullende therapieën te proberen. Fysiotherapie helpt je om soepeler te kunnen bewegen. Hier wordt de manier van lopen verbeterd waardoor je bijvoorbeeld minder snel zult omvallen. Je zult gemakkelijker om kunnen rollen in bed, of bij bepaalde bewegingen je evenwicht beter bewaren.

Een andere mogelijkheid is een hersenoperatie genaamd Deep Brain Stimulation, afgekort DBS. DBS is een van de meest toegepaste chirurgische technieken bij Parkinson en bootst de werking van medicijnen voor een deel na. Het zal dus de ziekte niet genezen maar wel de klachten onderdrukken. Een neurochirurg brengt elektroden via een gaatje in de schedel naar dieper in de hersenen. Deze wordt dan verbonden met een neurostimulator die (vergelijkbaar met een pacemaker) ergens onder de huid wordt geplaatst in het lichaam. Deze neurostimulator geeft continu elektrische pulsen af die de hersenactiviteit in dat hersengedeelte beïnvloeden.

Kunnen wij u helpen met uw klachten?

Wij helpen u graag met het oplossen van uw klachten. Bij Fysiotherapie Engelsbergen – Genderdal krijgt u specialistische zorg gericht op uw klachten en hulpvraag. Onze therapeuten hebben ieder een eigen vakgebied zodat wij een breed aanbod van kennis kunnen bieden. Hierdoor bent u snel op de juiste plek voor de juiste behandelingen.

Wij vinden persoonlijke aandacht belangrijk en voelen ons betrokken bij ieder persoon. Onze fysiotherapeuten maken samen met u persoonlijke doelen en begeleiden u tot het doel is bereikt. Tevens kan er gekozen worden voor een persoonlijk online oefenprogramma waar mee u verder aan de slag gaat na de behandeling. Zo blijven we in contact en begeleiden we u ook nog op afstand.

Maak direct een afspraak